Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Վարժություն 662

Գրատախտակ, անիվ, տանիք, պատ, սեղան

Վարժություն 663

Պատ. ՝6

Վարժություն 665

Պատ. ՝ոչ, հնարավոր չէ

Posted in Մայրենի

Մայրենի

Բառային աշխատանք՝

1.Գրիր հետևյալ բառերի հոմանիշները՝ անգութ-անխիղճ, տնանկ-տուն չունեցող, հոտ-բույր, աղքատ-որբ, ամայի-անմարդաբնակ, պատսպարվել-պաշտպանվել, անձավ-քարանձավ, ծածուկ-թաքուն, զննել-ուսումնասիրել:

2. Պատմվածքից դու՛րս գրիր նաև այն բոլոր բառերը, որոնք, քո կարծիքով, «ուղղագրական են», և կարող ես երբևէ սխալ գրել:

3. քարեղեն, անբաժան, հոգեգրավ, անգթություն, սիրտ բառերի բաժանիր բաղադրիչների և նշիր տեսակը ըստ կազմության:

քարեղեն=քար+եղեն=ածանցավոր բառ

անբաժան=ան+բաժանել=ածանցավոր բառ

հոգեգրավ=հոգի+ա+գրավել=բարդ բառ

անգթություն=ան+գութ+ություն=ածանցավոր բառ

սիրտ=պարզ բառ

Տեքստային աշխատանք՝

 • Այս պատմվածքը քեզ ծանոթ ո՞ր ստեղծագործության հետ կհամեմատես: Մի քանի նմանություններ ու տարբերություններ նշի՛ր:

Ես ինձ ծանոթ ոչ մի ստեղծագործության հետ չէի համեմատ այս պատմվածքը։

 • Եթե հրաշագործի հանդիպեիր, ի՞նչ ցանկություն կհայտնեիր, ինչո՞ւ:

Եթե ես հրաշագործի հադիպեի, կհայտնեի իմ ցանկությունը, որ Հայաստանում երբեք պատերազմներ չլինեին։

 • Մի քանի նախադասությամբ գրիր պատմվածքի ասելիքը:

Պատմվածքի ասելիքը այն է, որ չպետք է ոչ մի դեպքում հանձնվել, պետք է հավատալ սեփական ուժերին։

 • Լսիր պատմվածքի ռադիոընթերցանությունը՝
Posted in Մայրենի

Երգի հրապույրը

Հոգեգրավ-հոգին գրավող

հորդորել-համոզել

ցայտել-դուրս հոսել

դյութական-հմայիչ

չարքաշ-դժվարություններ կրած մարդ

անտերունչ-անտեր

ապարանք-պալատ

անգթություն-դաժանություն, անսրտություն

բռնկվել-բոցավառվել

հեկեկալ-լացել

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

 1. Գծե՛ք AB հատված և նշե՛ք որևէ 3 կետ, որոնք գտնվում են այդ հատվածի վրա, և որևէ 4 կետ, որոնք այդ հատվածի վրա չեն գտնվում:
 1. Գծե՛ք այնպիսի MN և KL հատվածներ, որոնք բավարարեն հետևյալ պայմաններին. [MN] = 3 սմ 7 մմ [KL] = 5 սմ 2 մմ
 1. Պարզե՛ք, թե ճիշտ է արդյոք անհավասարությունը
 • 564 + 893 > 4808 – 3291 սխալ է
 • 25614 – 586 < 36442 – 4239 ճիշտ է
 • 18000 – 16297 – 831 > 29077 – 25888 սխալ է
 • 43508-39233 < 56727 + 2035 — 50444 ճիշտ է
 1. Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3 մ 50 սմ է: Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից մեծ է 10 սմ-ով: Որքա՞ն է նրանիցից յուրաքանչյուրի հասակը:

3մ50սմ=350սմ

1)350+10=360

2)360:2=180

3)180-10=170

Պատ.` 1մ80սմ, 1մ70սմ

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

 1. Քանի՞ անգամ է 20 ժամը ավելի 5 րոպեից:

20×60=1200

1200:5=240

 1. Հաշվե՛ք ւ
 • 8 ց 39 կգ + 1 տ 9 ց 70 կգ =2տ8ց9կգ
 • 3 ժ 20 ր 30 վ + 50 ր 30 վ =4ժ11ր
 • 8 ժ 30 վ – 5 ժ 15 վ =3ժ15վ
 1. Զբոսաշրջիկները արշավը սկսել են հունիսի 13-ին՝ ժամը 12-ին, և ճանապարհին են գտնվել 8 օր 19 ժ: Ամսի քանիսի՞ն են նրանք հասել որոշված վայրը:

Պատ. ՝հունիսի 22-ին

 1. Առաջին տուփում տեղավորվում է երկրորդից 10-ով ավելի մատիտ, երրորդ տուփում տեղավորվում է 10 մատիտ, իսկ չորրորդում՝ երրորդից այնքանով ավելի, քանի մատիտ որ կա երկրորդ տուփում: Հավսա՞ր կլինեն արդյոք առաջին և չորրորդ տուփերում տեղավորվող մատիտների քանակները:

Պատ. ՝այո

Posted in Մայրենի

Որբ տղան

Հազարավոր տարիներ առաջ կար մի երկիր։ Այդ երկրում շատ գեղեցիկ բնություն կար, բայց մարդիկ շատ չար էին։ Այնտեղ ապրում էր մի որբ ու աղքատ տղա, և ոչ մի մարդ չէր նկատում նրա գոյությունը։ Տղան սնվում էր դաշտի բույսերով և ապրում քարանձավում։ Երբ դարձավ պատանի որոշեց լքել այդ երկիրը։

Նա երկար ման եկավ և չգտավ բարի սրտով մարդկանց։ Տխուր քայլում էր ծովափով և հանկարծ նկատեց մի ոսկե ձկնիկ։ Տղան ոսկե ձկնիկին խնդրեց, որ չար մարդկանց քար սրտերը դարձնի մաքուր և բարի։ Ձկնիկը կատարեց տղայի խնդրանքը։ Տղան վերադարձավ իր հայրենիք և ապրեց երկար ու երջանիկ։